Διεθνές πλαίσιο

Υπό κατασκευή

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την εξάλειψη κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας στα παιδιά εδώ: www.endcorporalpunishment.org

Επίσης:

Δίκτυο - Νέα -Μέλη - Σωματική τιμωρία - Η φωνή των παιδιών - Νομοθεσία - Δημόσιες θέσεις - Διεθνές πλαίσιο - Συνδέσεις
© ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - Designed by: Design Obsession