Σωματική τιμωρία{ Τι είναι;/Μύθοι & Πραγματικότητες/Έρευνες στην Ελλάδα

  • Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, «Έκταση και Χαρακτηριστικά της Βίας κατά Ανηλίκων σε δείγμα Μαθητών/τριών Γυμνασίου και Γονέων Μαθητών /τριών Γυμνασίου των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου». Διαβάστε την ανακοίνωση της έρευνας εδώ.  (90 Kb.pdf)
  • Η Σωματική τιμωρία των παιδιών στην οικογένεια. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία από τις Ευρωπαϊκές χώρες. κατεβάστε το pdf εδώ (114 Kb.pdf)
  • Ειρήνη Φερέτη, «Η χρήση βίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών: ερευνητικά δεδομένα και προεκτάσεις», στο «Εγκληματίες και θύματα στο κατώφλι του 21 ου αιώνα», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 2000, σελ. 543-552. Συνοπτικό κείμενο της έρευνας εδώ (.pdf)
  • Agathonos-Georgopoulou, H. (1997), "Child Maltreatment in Greece: A Review of Research", Child Abuse and Neglect , vol.6, pp.257-271.
Δίκτυο - Νέα -Μέλη - Σωματική τιμωρία - Η φωνή των παιδιών - Νομοθεσία - Δημόσιες θέσεις - Διεθνές πλαίσιο - Συνδέσεις
© ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - Designed by: Design Obsession