Μέλη{ Ιδρυτικά μέλη/Συνεργαζόμενα-Συνδεδεμένα μέλη

Σύμφωνα με το Συμφωνητικό Συνεργασίας Μελών του Δικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά, συνεργαζόμενα / συνδεδεμένα μέλη είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς που με δήλωσή τους προς το Δίκτυο αποδέχονται τους σκοπούς και όρους που περιγράφονται στο συμφωνητικό και συμμετέχουν σε δραστηριότητές του, αφού γίνουν δεκτά με την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 διαδικασία.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 14 προβλέπει: «Η ένταξη συνεργαζόμενων/συνδεδεμένων μελών στο Δίκτυο, δημοσίων ή ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων, θεωρείται απαραίτητη για την επιδίωξη, ενδυνάμωση και διάδοση των σκοπών του Δικτύου. Η ένταξή τους γίνεται ύστερα από απλή επιστολή - αίτηση των νομίμων εκπροσώπων τους προς το Δίκτυο, στην οποία εκθέτουν το ενδιαφέρον τους και δηλώνουν ότι αποδέχονται τους σκοπούς και τους όρους λειτουργίας του Δικτύου και έγκρισή της με ομόφωνη απόφαση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία τους κοινοποιείται από το Συντονιστή Φορέα. Η ένταξη συνεργαζόμενων / συνδεδεμένων μελών δεν γίνεται δεκτή όταν ο αιτούμενος οργανισμός είναι κερδοσκοπικός ή ο χαρακτήρας και η δράση του έρχονται σε αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα».

Συνεργαζόμενα / συνδεδεμένα μέλη του Δικτύου:

 • Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας (ημερ. αίτησης: 25/11/05) www.hscap.gr
 • "Χαμόγελο του Παιδιού" (ημερ. αίτησης: 6/12/05) www.hamogelo.gr
 • Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών ΤΕΙ (ημερ. αίτησης: 6/12/05)
  www.pasyvn.gr
 • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου (ημερ. αίτησης: 3/2/06) www.tetarto.gr
 • Δήμος Κορυδαλλού - Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας) (ημερ. αίτησης: 23/6/06)
  www.korydallos.gr/yphresies/koinwnikwn/#merimna
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών - Ίδρυμα Νεότητος (ημερ. αίτησης: 30/10/06)
  www.kpae.gr
 • Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων
  με Αναπηρία
  (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.) Νομού Ηλείας (ημερ. αίτησης: 18/12/06)
  e-mail: kekykama@otenet.gr
 • Άρσις - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (ημερ. αίτησης: 26/02/07) www.arsis.gr
 • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
  (ημερ. αίτησης: 7/6/07) e-mail: anikol@egnatia.gr
 • Κατασκηνώσεις «Χαρούμενα Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα»
  (ημερ. αίτησης: 26/9/07) www.kataskinosi.gr
 • Δήμος Γαλατσίου - Κοινωνική Υπηρεσία (ημερ. αίτησης: 7/2/2008), e-mail: kinonia@hol.gr
 • «Ασκληπιός» - Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Παιδιού, Εφήβου & Οικογένειας (ημερ. αίτησης: 16/5/2008), e-mail: asklipios2006@yahoo.gr
 • Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» (ημερ. αίτησης: 11/6/2008),  e-mail: pedopsixiatriki@yahoo.com
 • Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (ημερ. αίτησης: 2/2/2009), e-mail: popi@intrafashion.com
 • Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ημερ. αίτησης: 6/5/09) http://www.epsype.gr/
 • Δήμος Μοσχάτου (ημερ. αίτησης: 26/5/09) http://www.dimosmoschatou.gr/
 • Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ημερ. αίτησης: 27/5/09)
  http://www.psey.gr/

Δίκτυο - Νέα -Μέλη - Σωματική τιμωρία - Η φωνή των παιδιών - Νομοθεσία - Δημόσιες θέσεις - Διεθνές πλαίσιο - Συνδέσεις
© ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - Designed by: Design Obsession