Δημόσιες Θέσεις

Η σωματική τιμωρία των παιδιών παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμά τους στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας, είναι ωστόσο κοινωνικά και νομικά αποδεκτή σε πολλές χώρες του κόσμου. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί για τα δικαιώματα του παιδιού συστήνουν τη ρητή απαγόρευσή της επειδή βλάπτει την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού και του παγκόσμιου δικαιώματος στην ίση προστασία σύμφωνα με τον νόμο.

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ
Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έχει δηλώσει σαφώς και επανειλημμένως ότι η νομική και κοινωνική αποδοχή της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά στο σπίτι και σε ιδρύματα δεν συνάδει με τη Σύμβαση. Από το 1993, στις συστάσεις που ακολουθούν την εξέταση των εκθέσεων διαφόρων συμβαλλόμενων κρατών για τη Σύμβαση, συστήνει την απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας στην οικογένεια και τα ιδρύματα, και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκστρατειών για να ενθαρρυνθεί η θετική, μη βίαιη ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών. Για παράδειγμα, το 2002 η Επιτροπή πρότεινε προς την Ελληνική Κυβέρνηση « την εισαγωγή ρητής νομοθετικής απαγόρευσης όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, περιλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας, ως μέσου σωφρονισμού τους».
Περισσότερες λεπτομέρειες για την Επιτροπή μπορείτε να βρείτε εδώ.
Ενδεικτικά, για τη σωματική τιμωρία:

  • Γενικό Σχόλιο (21/8/2006) της Επιτροπής για το δικαίωμα του παιδιού στην προστασία από τη σωματική τιμωρία και άλλες βίαιες ή εξευτελιστικές μορφές τιμωρίας. Στα ελληνικά μπορείτε να το διαβάσετε εδώ (.pdf)
  • Συστάσεις (.pdf) που ακολούθησαν την Γενική Συζήτηση της Επιτροπής (28/9/2001) για την «Βία κατά των παιδιών στις οικογένειες και τα σχολεία»
  • Συστάσεις (.pdf) που ακολούθησαν την Γενική Συζήτηση της Επιτροπής (22/9/2000) για τη «Συστημική βία στα παιδιά»
  • Συστάσεις (1/02/2002) μετά την εξέταση της εθνικής έκθεσης της Ελλάδας για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία περιλαμβάνει πρόταση για τη δια νόμου απαγόρευση κάθε μορφής βίας απέναντι στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής τιμωρίας, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας [συγκεκριμένα παράγρ.42 (α) και (β) και 43 (α) και (β)]

Συμβούλιο της Ευρώπης
Οδηγία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη «συντονισμένη και επικεντρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη για την καθολική κατάργηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά»:
Ανταπόκριση του Συμβουλίου Υπουργών στην παραπάνω οδηγία

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC)
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού σε πρόσφατη δημόσια θέση του για τη σωματική τιμωρία στα παιδιά παροτρύνει τις κυβερνήσεις όλως των ευρωπαϊκών χωρών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με παιδιά να εργαστούν από κοινού και ατομικά ώστε να μπει ένα τέλος στη σωματική τιμωρία στα παιδιά.
Τη δημόσια θέση μπορείτε να διαβάσετε εδώ (.doc)
Διαβάστε επίσης την δημόσια θέση που υπέβαλε το ENOC στη Γενική Συζήτηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού εδώ (.pdf)
Όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν για τη Γενική Συζήτηση της Επιτροπής (28/9/2001) για την «Βία κατά των παιδιών στην οικογένεια και τα σχολεία» εδώ

Η θέση του Συνηγόρου του Πολίτη
Τον Φεβρουάριο 2005, ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσιοποίησε κείμενο δημόσιας θέσης για τη ρητή νομοθετική απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά. Συγκεκριμένα πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 1518 του Αστικού Κώδικα, ώστε να καθίσταται σαφές ότι οι πράξεις σωματικής τιμωρίας δεν περιλαμβάνονται στα επιτρεπτά σωφρονιστικά μέτρα. Στόχος της ρύθμισης δεν είναι η δίωξη και η τιμωρία των γονέων και των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά, αλλά η παροχή βοήθειας και η υποστήριξή τους στην αλλαγή των παιδαγωγικών αντιλήψεων, με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και η εδραίωση της θέσης ότι η σωματική τιμωρία θίγει σε κάθε περίπτωση την αξιοπρέπεια των παιδιών.
Τη δημόσια θέση μπορείτε να διαβάσετε εδώ (.pdf)
Αφού πληροφορήθηκε τη δημόσια θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάλεσε τον Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού να συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστική επιτροπή που προετοίμασε νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Κατά την κατάρτιση του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της Αρχής αλλά στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση προτιμήθηκε ο όρος «σωματική βία» αντί του όρου «σωματική τιμωρία» που πρότεινε ο Συνήγορος του Πολίτη, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ. Στις 10.10.2006 ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006)(.pdf). Συγκεκριμένα στο άρθρο 4, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα, προβλέπεται ότι η σωματική βία σε βάρος ανηλίκων ως μέσον σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής τους επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «με τη ρύθμιση του άρθρου 4 καθίσταται σαφές ότι η σωματική τιμωρία σε βάρος τέκνων δεν περιλαμβάνεται στα επιτρεπτά μέτρα σωφρονισμού του άρθρου 1518 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα άλλωστε και με τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις. Συνιστά περίπτωση κακής άσκησης της επιμέλειας και για το λόγο αυτόν επιφέρει την εφαρμογή του άρθρου 1532 του Αστικού Κώδικα».
Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου εδώ (.pdf)


Διεθνή και ελληνικά κείμενα για τη σωματική τιμωρία μπορείτε να βρείτε εδώ (.pdf)

Δίκτυο - Νέα -Μέλη - Σωματική τιμωρία - Η φωνή των παιδιών - Νομοθεσία - Δημόσιες θέσεις - Διεθνές πλαίσιο - Συνδέσεις
© ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ - Designed by: Design Obsession